top of page
DSC_3269.jpg

ענפי המשק החקלאי

החניכים עובדים במשק מכיתות ח' ועד כיתות י"ב  כ- 5 שעות בשבוע.

 

לולים

בכפר יש לולים מודרניים ומשוכללים שמציבים לנגד עיננו את רווחת בעליי החיים תוך מקסום רווחים וכמובן למידה מעשית ועיונית מיטבית.   

                                                                                

בלולים קיימות שתי שלוחת גידול:

שלוחת המטילות החדשה - לול חופש מודרני וחדשני ראשון מסוגו בארצנו שמייצרות יותר ממליון ביצים בשנה שכולן נאספות וממויינות ע"י החניכים. מלבד איסוף הביצים, הלול  הינו ענף ברמה טכנולוגית גבוהה כאשר רוב העבודות ממוכנות ומבוקרות ע"י מחשב.  

שלוחת הפטם - היא ברמה טכנולוגית הגבוהה ביותר שקיימת בארץ וגם הוא עומד בדרישות צער בע"ח.  לול זה מיצר 190 טון בשר עוף לאורך 5 מידגרים בשנה.     

אורווה

ענף האורווה משמש גם לצורך עבודה וחינוך התלמידים (כמו כל ענף אחר שבמשק),  וגם לצורך חוגי לחניכים בפנימייה .האורווה פתוחה לשעורי רכיבה לכלל האוכלוסייה שמסביב לכפר. קיימת אפשרות לרכיבה טיפולית באורווה כ-20  סוסים ואף משמשת גם כפנסיון.

הגן הזואולוגי

הינו פינת חמד בכפר, בגן גדלים מינים רבים של בעלי חיים: יונקים, זוחלים ועוד, הגן מרכז מלבד ביקורי אורחים, גם פעילות ענפה עם בתי ספר וגני ילדים מהסביבה. הוא משמש גם לצורך עבודתה של היחידה הטיפולית של הכפר ושל המועצה האזורית. הוא מנוהל עי מאור מדמון מתוחזק ומטופל גם ע"י חניכים  ודירי הבית של אלו"ט שבכפר.

פרויקט ייחודי הינו "עסקי כפרי" בשיתוף הג'וינט ומשרד החינוך יחד עם שכבת י' שבכפר .

תכנית "עסקי - כפרי" היא פיילוט שמטרתו לפתח מיומנויות וכישורי חיים, הדרושים לחיים בוגרים עצמאיים ויצרניים, בקרב חניכי כפרי הנוער
זאת, באמצעות התנסות בהקמת מיזם חינוכי - חברתי - עסקי, המושתת על אחד מענפי החקלאות בכפר הנוער.
החניכים מתנסים בהכנת תכנית עסקית, הכוללת הגדרת צורך ובדיקת היתכנות למיזמים חדשים במסגרת העסק, החל משלב הרעיון ועד שלב הביצוע.

בית החולים (טיפול נמרץ) הווטרינרי

 

לפני כשנתיים הוקם בכפר בית חולים וטרינרי לטיפול נמרץ בכלבים וחתולים בין החדישים והמשוכללים בארץ.

החניכים שלנו משתלבים כנאמני בעליי חיים בליווי והדרכה של הרופאים והמתמחים של בית החולים. הם עוזרים בעיקר בטיפול שלאחר הפציעות הקשות. עם הזמן לכל מתמחה יהיה בקשר על שלושה חניכים שיהיה בעצם המנטור שלהם ,ילווה וילמד אותם בכל מה שקשור לתחום.

לטווח הארוך יותר המטרה לפתוח מגמה לימודית של וטרינרים צעירים בבית הספר התיכון  

 

רפת

 

ברפת אנו מייצרים כ- 960,000 ליטר חלב בשנה . ישנם ברפת כ- 140 ראש בקר  מתוכם כ- 84 חולבות., אנו ברפת בן שמן דואגים לשמירה על איכות הסביבה וזאת לאחר שסימנו את הרפורמה בענף החלב בשיתוף מישרד החינוך ומישרד החקלאות.

 

בנוסף, יש תכניות העשרה בהן מגיעים תלמידי כיתות ז' לגן הזואולוגי פעם בשבוע, תחרויות רכיבה סוסים שחניכים שלנו הגיעו לרמה טובה ומספקת, לימודים לקראת רישיון על טרקטור , התנדבות  בבית החולים הווטרינרי ועוד.                          

bottom of page