top of page
DSC_2764.jpg

המגורים המשותפים
בכפר הנוער בן שמן

לפתח עצמאיות, למצוא את עצמך, להנות ולהעריך את מה שהמקום נותן לך.

בוגר הכפר

מגורים בכפר הנוער

בכפר שלושה אזורי מגורים מרכזיים:

חברת הילדים:

מתגוררים חניכי כיתות א'- ו'

חברת הנעורים:

מתגוררים חניכי כיתות ז'- ט'.

חברת הנוער:

מתגוררים חניכי כיתות י'- י"ב.

 

החדרים של החניכים מופרדים על פי מגדר וישנם 3-4 חניכים בכל חדר.

 

הצוות החינוכי בפנימייה אמון על כל הקשור בחניכים שלו- החל מרווחת החניך, תפקודו הלימודי, התהליך החינוכי אשר עובר, התהליך המשמעתי ועוד ולמעשה הצוות אחראי על כל דבר שקשור בחניכי הקבוצה שלהם. מצופה מחניכי הכפר לשמור על מבני המגורים שלהם ולשמרם. החיים בפנימייה לדברי החניכים הינם נעימים וחיוביים וכי חיי החברה שלהם גדלו עד מאוד בזכות החיים ביחד כקהילה בכפר.

חניכי הכפר בזמנם החופשי מסתובבים יחדיו ונהנים מהמקומות השונים בכפר כגון שימוש בבריכה בקיץ, ישיבה עם גיטרה בשטח הציבורי בקבוצה, שיחות עומק בין חברים ברחבי הכפר ועוד מיני רבים אשר מוסיפים לאווירה הקהילתית חברתית של חניכי הכפר.

bottom of page