top of page
DSC_3571.jpg

העשרה במשק

במשק מתקיימות תוכניות מחקר שמשלבת גם את התלמידים באסיפת החומרים למחקרים.

 

תכנית המחקר  כוללת ניסוי ארוך-טווח (5-10 שנים) של העשרת פחמן דו-חמצני בשטח פתוח (נקרא באנגלית FACE - Free Air Carbon-dioxide Enrichment). המטרה לדמות את תנאי הסביבה שיחוו גידולי החיטה בעתיד (העשרה לרמה של 500-550 חל״מ פחמן דו-חמצני, הריכוז הצפוי לנו עוד כשנים-שלושה עשורים).

כיום ישנן 7 מערכות כאלו בשדות חקלאיים בעולם, אך מערכת זו תהיה הייחודית מבניהן מבחינת תנאי האקלים היובשניים שבאזורינו (כל שאר המערכות נמצאות באזורים ממוזגים ברחבי העולם). בכלל, מערכת זו תהיה הראשונה שמוצבת בכל אזור המזרח התיכון ואפריקה.

בניסוי נמדוד פרמטרים שקשורים לחיטה לאורך עונת הגידול, פרמטרים שקשורים לתנאי מזג-האוויר, וכאלו הקשורים בתנאי המים בקרקע. בנוסף, נשתמש במערכת משולבת של מצלמה היפר-ספקטרליית ולידר המורכבת על רחפן, בכדי לקבל הערכה מרחבית של המדדים השונים מהאוויר (מלמעלה). מלבד הניטור, אנחנו עובדים כיום במעבדה למדל (בעזרת תכנות מחשב) את התהליכים השונים.

המטרה - לבדוק כיצד שינויי אקלים ישפיעו על החיטה, מבחינת גידול ויבול (כמות ואיכות), ולהעריך, בעזרת מודל, מה צפוי לגידול החיטה באזורים נרחבים בעולם בהם התנאים יהיו יובשניים כשלנו בעתיד. בנוסף, לבדוק אילו זנים עמידים לתנאים אלו וכיצד ניתן לשפר את היבול ולייעל את הגידול מבחינת שימוש נכון במשאבים בעתיד.

פרויקט זה מיועד להיות פרויקט דגל של הפקולטה לחקלאות, והאוניברסיטה העברית בכלל, בקנה מידה עולמי.

bottom of page